I onun hakkında durdurma düşünme yapamam ama o bir erkek arkadaşı var